Upevňovacie prvky 60

Obj.číslo ø [mm] Typ Rozsah dodávky Cena bez DPH
BF-32 32 stredové podpery 2 bloky (pár) 33,56€
B-41-32 32 pätkové upevnenie 2 pätky, 4 skrutky 9,93€
S-32 32 čap čap, 2 poistné krúžky 4,00€
GY-32 32 guľový kĺb na piestnicu guľový kĺb 32,32€
GA-32 32 kĺbové oko na piestnicu kĺbové oko 23,89€
F-32 32 stredové upevnenie kyvná doska vrátane aretovacích skrutiek 51,69€
C-41-32 32 kyvná vidlica vzadu kyvná vidlica, 4 skrutky 12,87€
H-41-32 32 kyvná vidlica vpredu kyvná vidlica, 4 skrutky 12,87€
L-41-32 32 ložisko vzadu kyvná vidlica, 4 skrutky 12,87€
R-41-32 32 klbové ložisko vzadu príruba s kĺbom, 4 skrutky 27,73€
D-E-41-32 32 príruba vpredu/vzadu príruba, 4 skrutky 11,40€
GK-25-32 32 samovyrovnávací úchyt na piestnicu samovyrovnávací úchyt 42,63€
GKF-25-32 32 samovyrovnávacia príruba na piestnicu samovyrovnávacia príruba 54,25€
ZC-32 32 šikmá konzola vzadu uhlový úchyt 17,33€
G-25-32 32 vidlica na priestnicu vidlica, rýchloupínací čap 4,13€
B-41-40 40 pätkové upevnenie 2 pätky, 4 skrutky 11,40€
S-40 40 čap čap, 2 poistné krúžky 4,13€
GY-40 40 guľový kĺb na piestnicu guľový kĺb 38,62€
GA-40 40 kĺbové oko na piestnicu kĺbové oko 29,27€
F-40 40 stredové upevnenie kyvná doska vrátane aretovacích skrutiek 58,83€
C-41-40 40 kyvná vidlica vzadu kyvná vidlica, 4 skrutky 14,48€
H-41-40 40 kyvná vidlica vpredu kyvná vidlica, 4 skrutky 14,48€
L-41-40 40 ložisko vzadu kyvná vidlica, 4 skrutky 14,48€
R-41-40 40 klbové ložisko vzadu príruba s kĺbom, 4 skrutky 30,62€
D-E-41-40 40 príruba vpredu/vzadu príruba, 4 skrutky 12,52€
GK-40 40 samovyrovnávací úchyt na piestnicu samovyrovnávací úchyt 50,38€
GKF-40 40 samovyrovnávacia príruba na piestnicu samovyrovnávacia príruba 60,11€
ZC-40 40 šikmá konzola vzadu uhlový úchyt 24,24€
G-40 40 vidlica na priestnicu vidlica, rýchloupínací čap 6,73€
BF-40-50 40, 50 stredové podpery 2 bloky (pár) 41,95€
B-41-50 50 pätkové upevnenie 2 pätky, 4 skrutky 12,62€
S-50 50 čap čap, 2 poistné krúžky 4,26€
F-50 50 stredové upevnenie kyvná doska vrátane aretovacích skrutiek 63,92€
C-41-50 50 kyvná vidlica vzadu kyvná vidlica, 4 skrutky 17,77€
H-41-50 50 kyvná vidlica vpredu kyvná vidlica, 4 skrutky 17,77€
L-41-50 50 ložisko vzadu kyvná vidlica, 4 skrutky 19,34€
R-41-50 50 klbové ložisko vzadu príruba s kĺbom, 4 skrutky 33,37€
D-E-41-50 50 príruba vpredu/vzadu príruba, 4 skrutky 15,37€
ZC-50 50 šikmá konzola vzadu uhlový úchyt 25,97€
GY-50-63 50, 63 guľový kĺb na piestnicu guľový kĺb 60,56€
GA-50-63 50, 63 kĺbové oko na piestnicu kĺbové oko 60,94€
GK-50-63 50, 63 samovyrovnávací úchyt na piestnicu samovyrovnávací úchyt 65,11€
GKF-50-63 50, 63 samovyrovnávacia príruba na piestnicu samovyrovnávacia príruba 76,70€
G-50-63 50, 63 vidlica na priestnicu vidlica, rýchloupínací čap 13,77€
B-41-63 63 pätkové upevnenie 2 pätky, 4 skrutky 16,24€
S-63 63 čap čap, 2 poistné krúžky 5,64€
F-63 63 stredové upevnenie kyvná doska vrátane aretovacích skrutiek 72,73€
C-H-41-63 63 kyvná vidlica vzadu kyvná vidlica, 4 skrutky 21,10€
L-41-63 63 ložisko vzadu kyvná vidlica, 4 skrutky 22,71€
H-60-63 63 kyvná vidlica vpredu kyvná vidlica, 4 skrutky 21,10€
R-41-63 63 klbové ložisko vzadu príruba s kĺbom, 4 skrutky 43,71€
D-E-41-63 63 príruba vpredu/vzadu príruba, 4 skrutky 18,16€
ZC-63 63 šikmá konzola vzadu uhlový úchyt 37,28€
BF-63-80 63, 80 stredové podpery 2 bloky (pár) 50,02€
B-41-80 80 pätkové upevnenie 2 pätky, 4 skrutky 19,34€
S-80 80 čap čap, 2 poistné krúžky 7,08€
F-80 80 stredové upevnenie kyvná doska vrátane aretovacích skrutiek 82,40€
C-H-41-80 80 kyvná vidlica vpredu/vzadu kyvná vidlica, 4 skrutky 27,67€
L-41-80 80 ložisko vzadu kyvná vidlica, 4 skrutky 29,01€
R-41-80 80 klbové ložisko vzadu príruba s kĺbom, 4 skrutky 52,59€
D-E-41-80 80 príruba vpredu/vzadu príruba, 4 skrutky 26,13€
ZC-80 80 šikmá konzola vzadu uhlový úchyt 39,04€
GY-80-100 80, 100 guľový kĺb na piestnicu guľový kĺb 80,32€
GA-80-100 80, 100 kĺbové oko na piestnicu kĺbové oko 79,04€
GK-80-100 80, 100 samovyrovnávací úchyt na piestnicu samovyrovnávací úchyt 82,91€
GKF-80-100 80, 100 samovyrovnávacia príruba na piestnicu samovyrovnávacia príruba 99,95€
G-80-100 80, 100 vidlica na priestnicu vidlica, rýchloupínací čap 24,98€
B-41-100 100 pätkové upevnenie 2 pätky, 4 skrutky 28,41€
S-100 100 čap čap, 2 poistné krúžky 8,84€
F-100 100 stredové upevnenie kyvná doska vrátane aretovacích skrutiek 126,15€
C-H-41-100 100 kyvná vidlica vpredu/vzadu kyvná vidlica, 4 skrutky 38,62€
L-41-100 100 ložisko vzadu kyvná vidlica, 4 skrutky 41,34€
R-41-100 100 klbové ložisko vzadu príruba s kĺbom, 4 skrutky 70,62€
D-E-41-100 100 príruba vpredu/vzadu príruba, 4 skrutky 34,20€
ZC-100 100 šikmá konzola vzadu uhlový úchyt 59,69€
BF-100-125 100, 125 stredové podpery 2 bloky (pár) 60,94€
B-41-125 125 pätkové upevnenie 2 pätky, 4 skrutky 60,56€
S-125 125 čap čap, 2 poistné krúžky 12,43€
GA-41-125 125 kĺbové oko na piestnicu kĺbové oko 143,79€
F-125 125 stredové upevnenie kyvná doska vrátane aretovacích skrutiek 205,18€
C-H-41-125 125 kyvná vidlica vpredu/vzadu kyvná vidlica, 4 skrutky 65,59€
L-41-125 125 ložisko vzadu kyvná vidlica, 4 skrutky 62,26€
D-E-41-125 125 príruba vpredu/vzadu príruba, 4 skrutky 52,59€
ZC-125 125 šikmá konzola vzadu uhlový úchyt 69,40€
G-41-125 125 vidlica na priestnicu vidlica, rýchloupínací čap 55,50€