Upevňovacie prvky 42

Obj.číslo ø [mm] Typ Rozsah dodávky Cena bez DPH
T-42-32 32 otočné čapy 2 kusy 16,56€
P-42-32 32 pätkové upevnenie 2 pätky, upevňovacia matica 18,29€
GY-32 32 guľový kĺb na piestnicu guľový kĺb 32,32€
GA-32 32 kĺbové oko na piestnicu kĺbové oko 23,89€
I-42-32 32 kyvné upevnenie kyvná vidlica 17,81€
U-25-32 32 kontramatka na piestnicu matica 0,51€
V-42-32 32 upevňovacia matica valca matica 5,89€
GK-25-32 32 samovyrovnávací úchyt na piestnicu samovyrovnávací úchyt 42,63€
GKF-25-32 32 samovyrovnávacia príruba na piestnicu samovyrovnávacia príruba 54,25€
G-25-32 32 vidlica na priestnicu vidlica, rýchloupínací čap 4,13€
T-42-40 40 otočné čapy 2 kusy 18,80€
P-42-40 40 pätkové upevnenie 2 pätky, upevňovacia matica 19,98€
GY-40 40 guľový kĺb na piestnicu guľový kĺb 38,62€
GA-40 40 kĺbové oko na piestnicu kĺbové oko 29,27€
I-42-40 40 kyvné upevnenie kyvná vidlica 20,37€
U-40 40 kontramatka na piestnicu matica 0,74€
V-42-40 40 upevňovacia matica valca matica 8,42€
GK-40 40 samovyrovnávací úchyt na piestnicu samovyrovnávací úchyt 50,38€
GKF-40 40 samovyrovnávacia príruba na piestnicu samovyrovnávacia príruba 60,11€
G-40 40 vidlica na priestnicu vidlica, rýchloupínací čap 6,73€
T-42-50 50 otočné čapy 2 kusy 19,54€
P-42-50 50 pätkové upevnenie 2 pätky, upevňovacia matica 28,34€
I-42-50 50 kyvné upevnenie kyvná vidlica 23,41€
GY-50-63 50, 63 guľový kĺb na piestnicu guľový kĺb 60,56€
GA-50-63 50, 63 kĺbové oko na piestnicu kĺbové oko 60,94€
U-50-63 50, 63 kontramatka na piestnicu matica 1,25€
V-42-50-63 50, 63 upevňovacia matica valca matica 0,00€
GK-50-63 50, 63 samovyrovnávací úchyt na piestnicu samovyrovnávací úchyt 65,11€
GKF-50-63 50, 63 samovyrovnávacia príruba na piestnicu samovyrovnávacia príruba 76,70€
G-50-63 50, 63 vidlica na priestnicu vidlica, rýchloupínací čap 13,77€
T-42-63 63 otočné čapy 2 kusy 22,42€
P-42-63 63 pätkové upevnenie 2 pätky, upevňovacia matica 32,73€
I-42-63 63 kyvné upevnenie kyvná vidlica 28,02€