Upevňovacie prvky 40

Obj.číslo ø [mm] Typ Rozsah dodávky Cena bez DPH
B-41-160 160 pätkové upevnenie 2 pätky, 4 skrutky 126,15€
ZS-160 160 šikmá konzola vzadu konzola 130,34€
F-160 160 stredové upevnenie kyvná doska 253,09€
L-41-160 160 ložisko vzadu kyvná vidlica, 4 skrutky 130,34€
C-H-41-160 160 kyvná vidlica vpredu/vzadu kyvná vidlica, 4 skrutky 126,15€
D-E-41-160 160 príruba vpredu/vzadu príruba, 4 skrutky 104,27€
BF-160-200 160, 200 stredové podpery 2 bloky (pár) 99,25€
S-160-200 160, 200 čap čap, 2 poistné krúžky 19,34€
GA-160-200 160, 200 kĺbové oko na piestnicu kĺbové oko 277,40€
G-160-200 160, 200 vidlica na priestnicu vidlica, rýchloupínací čap 172,39€
B-41-200 200 pätkové upevnenie 2 pätky, 4 skrutky 157,27€
ZS-200 200 šikmá konzola vzadu konzola 160,61€
F-200 200 stredové upevnenie kyvná doska 330,47€
L-41-200 200 ložisko vzadu kyvná vidlica, 4 skrutky 160,61€
C-H-41-200 200 kyvná vidlica vpredu/vzadu kyvná vidlica, 4 skrutky 169,00€
D-E-41-200 200 príruba vpredu/vzadu príruba, 4 skrutky 146,32€