Upevňovacie prvky 31

Obj.číslo ø [ mm] Typ Rozsah dodávky Cena bez DPH
GY-12-16 12 guľový kĺb na piestnicu guľový kĺb 25,14€
GY-20 16 guľový kĺb na piestnicu guľový kĺb 30,10€
GY-32 20, 25, 32, 40 guľový kĺb na piestnicu guľový kĺb 32,32€
GY-40 50, 63 guľový kĺb na piestnicu guľový kĺb 38,62€
GY-50-63 80 guľový kĺb na piestnicu guľový kĺb 60,56€
GY-80-100 100 guľový kĺb na piestnicu guľový kĺb 80,32€
GA-12-16 12 kĺbové oko na piestnicu kĺbové oko 16,91€
GA-20 16 kĺbové oko na piestnicu kĺbové oko 18,57€
GA-32 20, 25, 32, 40 kĺbové oko na piestnicu kĺbové oko 23,89€
GA-40 50, 63 kĺbové oko na piestnicu kĺbové oko 29,27€
GA-50-63 80 kĺbové oko na piestnicu kĺbové oko 60,94€
GA-80-100 100 kĺbové oko na piestnicu kĺbové oko 79,04€
U-12-16 12 kontramatka na piestnicu matica 0,29€
U-20 16 kontramatka na piestnicu matica 0,42€
U-25-32 20, 25, 32, 40 kontramatka na piestnicu matica 0,51€
U-40 50, 63 kontramatka na piestnicu matica 0,74€
U-50-63 80 kontramatka na piestnicu matica 1,25€
U-80-100 100 kontramatka na piestnicu matica 1,95€
C-31-32 32 kyvná vidlica vzadu kyvná vidlica, 4 skrutky, kolík 24,02€
C-31-40 40 kyvná vidlica vzadu kyvná vidlica, 4 skrutky, kolík 27,57€
C-31-50 50 kyvná vidlica vzadu kyvná vidlica, 4 skrutky, kolík 30,10€
C-31-63 63 kyvná vidlica vzadu kyvná vidlica, 4 skrutky, kolík 36,48€
C-31-80 80 kyvná vidlica vzadu kyvná vidlica, 4 skrutky, kolík 45,83€
C-31-100 100 kyvná vidlica vzadu kyvná vidlica, 4 skrutky, kolík 63,92€
I-12-16 12, 16 kyvné upevnenie kyvná vidlica s čapom a poistkami 5,28€
I-20-25 20, 25 kyvné upevnenie kyvná vidlica s čapom a poistkami 6,95€
L-31-12-16 12, 16 ložisko vzadu kyvná vidlica, 4 skrutky, kolík 15,21€
L-31-20 20 ložisko vzadu kyvná vidlica, 4 skrutky, kolík 16,56€
L-31-25 25 ložisko vzadu kyvná vidlica, 4 skrutky, kolík 17,84€
B-31-12-16 12, 16 pätkové upevnenie 2 pätky, 4 skrutky 2,63€
B-32-20 20 pätkové upevnenie 2 pätky, 4 skrutky 3,30€
B-31-25 25 pätkové upevnenie 2 pätky, 4 skrutky 3,46€
B-31-32 32 pätkové upevnenie 2 pätky, 4 skrutky 3,65€
B-31-40 40 pätkové upevnenie 2 pätky, 4 skrutky 5,22€
B-31-50 50 pätkové upevnenie 2 pätky, 4 skrutky 6,95€
B-31-63 63 pätkové upevnenie 2 pätky, 4 skrutky 9,51€
B-31-80 80 pätkové upevnenie 2 pätky, 4 skrutky 13,87€
B-31-100 100 pätkové upevnenie 2 pätky, 4 skrutky 16,04€
D-E-31-12-16 12, 16 príruba vpredu/vzadu príruba, 4 skrutky 17,84€
D-E-32-20 20 príruba vpredu/vzadu príruba, 4 skrutky 19,50€
D-E-32-25 25 príruba vpredu/vzadu príruba, 4 skrutky 20,37€
D-E-31-32 32 príruba vpredu/vzadu príruba, 4 skrutky 23,47€
D-E-31-40 40 príruba vpredu/vzadu príruba, 4 skrutky 26,74€
D-E-31-50 50 príruba vpredu/vzadu príruba, 4 skrutky 30,10€
D-E-31-63 63 príruba vpredu/vzadu príruba, 4 skrutky 41,22€
D-E-31-80 80 príruba vpredu/vzadu príruba, 4 skrutky 53,80€
D-E-31-100 100 príruba vpredu/vzadu príruba, 4 skrutky 60,94€
GK-20 16 samovyrovnávací úchyt na piestnicu samovyrovnávací úchyt 40,16€
GK-25-32 20, 25, 32, 40 samovyrovnávací úchyt na piestnicu samovyrovnávací úchyt 42,63€
GK-40 50, 63 samovyrovnávací úchyt na piestnicu samovyrovnávací úchyt 50,38€
GK-50-63 80 samovyrovnávací úchyt na piestnicu samovyrovnávací úchyt 65,11€
GK-80-100 100 samovyrovnávací úchyt na piestnicu samovyrovnávací úchyt 82,91€
GKF-20 16 samovyrovnávacia príruba na piestnicu samovyrovnávacia príruba 45,73€
GKF-25-32 20, 25, 32, 40 samovyrovnávacia príruba na piestnicu samovyrovnávacia príruba 54,25€
GKF-40 50, 63 samovyrovnávacia príruba na piestnicu samovyrovnávacia príruba 60,11€
GKF-50-63 80 samovyrovnávacia príruba na piestnicu samovyrovnávacia príruba 76,70€
GKF-80-100 100 samovyrovnávacia príruba na piestnicu samovyrovnávacia príruba 99,95€
DC-31-12-16 12, 16 spojovacia príruba medzipríruba, 4 skrutky, kolík 25,40€
DC-31-20 20 spojovacia príruba medzipríruba, 4 skrutky, kolík 26,36€
DC-31-25 25 spojovacia príruba medzipríruba, 4 skrutky, kolík 27,35€
DC-31-32 32 spojovacia príruba medzipríruba, 4 skrutky, kolík 28,50€
DC-31-40 40 spojovacia príruba medzipríruba, 4 skrutky, kolík 30,30€
DC-31-50 50 spojovacia príruba medzipríruba, 4 skrutky, kolík 34,17€
DC-31-63 63 spojovacia príruba medzipríruba, 4 skrutky, kolík 39,87€
DC-31-80 80 spojovacia príruba medzipríruba, 4 skrutky, kolík 59,44€
DC-31-100 100 spojovacia príruba medzipríruba, 4 skrutky, kolík 87,59€
ZC-32 32 šikmá konzola vzadu uhlový úchyt 17,33€
ZC-40 40 šikmá konzola vzadu uhlový úchyt 24,24€
ZC-50 50 šikmá konzola vzadu uhlový úchyt 25,97€
ZC-63 63 šikmá konzola vzadu uhlový úchyt 37,28€
ZC-80 80 šikmá konzola vzadu uhlový úchyt 39,04€
ZC-100 100 šikmá konzola vzadu uhlový úchyt 59,69€
G-12-16 12 vidlica na priestnicu vidlica, rýchloupínací čap 2,79€
G-20 16 vidlica na priestnicu vidlica, rýchloupínací čap 3,30€
G-25-32 20, 25, 32, 40 vidlica na priestnicu vidlica, rýchloupínací čap 4,13€
G-40 50, 63 vidlica na priestnicu vidlica, rýchloupínací čap 6,73€
G-50-63 80 vidlica na priestnicu vidlica, rýchloupínací čap 13,77€
G-80-100 100 vidlica na priestnicu vidlica, rýchloupínací čap 24,98€