Upevňovacie prvky 27

Obj.číslo ø [mm] Typ Rozsah dodávky Cena bez DPH
GY-20 20 guľový kĺb na piestnicu guľový kĺb 30,10€
GA-20 20 kĺbové oko na piestnicu kĺbové oko 18,57€
I-27-20 20 kyvné upevnenie kyvná vidlica s čapom a poistkami 4,84€
V-12-16 20 upevňovacia matica valca matica 2,34€
B-27-20 20 pätkové upevnenie pätka, upevňovacia matica 3,65€
GK-20 20 samovyrovnávací úchyt na piestnicu samovyrovnávací úchyt 40,16€
GKF-20 20 samovyrovnávacia príruba na piestnicu samovyrovnávacia príruba 45,73€
G-20 22 vidlica na priestnicu vidlica, rýchloupínací čap 3,30€
I-27-25 25 kyvné upevnenie kyvná vidlica s čapom a poistkami 5,64€
V-27-25 25 upevňovacia matica valca matica 2,18€
B-27-25 25 pätkové upevnenie pätka, upevňovacia matica 3,75€
GY-32 25, 32 guľový kĺb na piestnicu guľový kĺb 32,32€
GA-32 25, 32 kĺbové oko na piestnicu kĺbové oko 23,89€
GK-25-32 25, 32 samovyrovnávací úchyt na piestnicu samovyrovnávací úchyt 42,63€
GKF-25-32 25, 32 samovyrovnávacia príruba na piestnicu samovyrovnávacia príruba 54,25€
G-25-32 25, 32 vidlica na priestnicu vidlica, rýchloupínací čap 4,13€
I-27-32 32 kyvné upevnenie kyvná vidlica s čapom a poistkami 6,05€
V-20-25 32 upevňovacia matica valca matica 2,72€
B-27-32 32 pätkové upevnenie pätka, upevňovacia matica 4,84€
I-27-40 40 kyvné upevnenie kyvná vidlica s čapom a poistkami 15,56€
V-42-32 40 upevňovacia matica valca matica 5,89€
B-27-40 40 pätkové upevnenie pätka, upevňovacia matica 19,05€
GK-40 40 samovyrovnávací úchyt na piestnicu samovyrovnávací úchyt 50,38€
GKF-40 40 samovyrovnávacia príruba na piestnicu samovyrovnávacia príruba 60,11€
GY-40 40, 50 guľový kĺb na piestnicu guľový kĺb 38,62€
GA-40 40, 50 kĺbové oko na piestnicu kĺbové oko 29,27€
U-40 40, 50 kontramatka na piestnicu matica 0,74€
G-40 40, 50 vidlica na priestnicu vidlica, rýchloupínací čap 6,73€
T-27-50 50 otočné čapy 2 kusy 18,16€
I-27-50 50 kyvné upevnenie 2 kyvné vidlice, 2 čapy 40,70€
B-27-50 50 pätkové upevnenie pätka, upevňovacia matica 22,55€
GK-50-63 50, 63 samovyrovnávací úchyt na piestnicu samovyrovnávací úchyt 65,11€
GKF-50-63 50, 63 samovyrovnávacia príruba na piestnicu samovyrovnávacia príruba 76,70€
T-27-63 63 otočné čapy 2 kusy 21,68€
I-27-63 63 kyvné upevnenie 2 kyvné vidlice, 2 čapy 51,27€
GY-50-63 63 guľový kĺb na piestnicu guľový kĺb 60,56€
GA-50-63 63 kĺbové oko na piestnicu kĺbové oko 60,94€
U-50-63 63 kontramatka na piestnicu matica 1,25€
B-27-63 63 pätkové upevnenie pätka, upevňovacia matica 32,06€
G-50-63 63 vidlica na priestnicu vidlica, rýchloupínací čap 13,77€