Registrovať

Kontaktná osoba
*
*
*
Firma - detail
Poznámka: Uveďte DIČ s kódom krajiny (napr. CZ 111 111 11)
Vaše heslo
*
*
Súhlas

Ochrana osobných informácií

Dovoľujeme si Vás požiadať o udelenie súhlasu so spracovaním osobných údajov.
Vaše osobné údaje sú bezpečne uložené a spracované podľa európskych smerníc GDPR.
Vaše osobné údaje sa uchovávajú v našich systémoch, kým nepožiadate o ich vymazanie.
Osobné údaje môžete kedykoľvek zmeniť a história zmien sa zachová. 
Vaše osobné údaje budú použité na nasledovné účely:

- Budeme Vám zasielať informácie o Vaších objednávkachm, o ich stave a spracovaní.
- Pokiaľ nám udelíte súhlas, budeme Vás informovať o naších produktoch, novinkách a akciách, nie viac ako 2-3 krát ročne.
- Budeme zdieľať Vaše osobné informacie s prepravnými spoločnostami v potrebnom rozsahu na doručenie objednávky.

Vaše osobné údaje môžete vymazať priamo na stránke webshopu vo Vašom nastavení profilu.
Viac informácii o ochrane osobných udajov nájdete tu.

Prosím udeľte Váš súhlas k takejto komunikácii.

Zmeniť svoj súhlas (povoliť alebo zakázať) je možné kedykoľvek.
(Poznámka: Je potrebné aby ste udelili súhlas sám. Zamestnávateľ nemôže dávať súhlas za svojich zamestnancov.)

Súhlas Súhlasím