5/3 cestné

5/3 Séria 3

Séria 3; 5/3-cestné elektromagnetické ventily; nepriamo riadené;
stredná poloha otvorená, zatvorená alebo prepojená

Cievka: typ U7 (22 mm)
Pripojenie: G 1/4, G 1/8, základová doska

5/3 Séria 4

Séria 4; 5/3-cestné elektromagnetické ventily; nepriamo riadené;
stredná poloha otvorená alebo zatvorená

Cievka: typ U7 (22 mm); alebo A8 (30 mm) do 180°C  
Pripojenie: G 1/4, základová doska

5/3 Séria 7

 
 
Séria 7; 5/3-cestné elektromagnetické ventily; nepriamo riadené;        
stredná poloha otvorená, zatvorená alebo prepojená

Pilotný ventil: typ W, P
Pripojenie: VDMA, základová doska

 

   


5/3 Séria 9

 
 
Séria 9; 5/3-cestné elektromagnetické ventily; nepriamo riadené;                     
stredná poloha otvorená alebo zatvorená

Cievka: typ U7 (22 mm); alebo A8 (30 mm) do 180°C
Pripojenie: ISO5599, základová doska

 

   


5/3 Séria E

Séria E; 5/3-cestné elektromagnetické ventily; nepriamo riadené;
stredná poloha otvorená, zatvorená alebo prepojená

Pilotný ventil: typ K
Pripojenie: základová doska, M5

5/3 Séria EN

Séria EN; 5/3-cestné elektromagnetické ventily; nepriamo riadené;
stredná poloha otvorená, zatvorená alebo prepojená

Pilotný ventil: typ PN, P, W
Pripojenie: G 1/4, G 1/8, základová doska

5/3 Séria NA

 
 
Séria NA; 5/3-cestné elektromagnetické ventily; nepriamo riadené;                 
stredná poloha otvorená, zatvorená alebo prepojená

Cievka: typ U7 (22 mm); alebo A8 (30 mm) do 180°C
Pripojenie: G 1/4