Upevňovacie prvky 42

Obj.číslo ø [mm] Typ Rozsah dodávky Cena bez DPH
GY-32 32 guľový kĺb na piestnicu guľový kĺb 32,32€
GY-40 40 guľový kĺb na piestnicu guľový kĺb 36,71€
GY-50-63 50, 63 guľový kĺb na piestnicu guľový kĺb 57,57€
GA-32 32 kĺbové oko na piestnicu kĺbové oko 22,72€
GA-40 40 kĺbové oko na piestnicu kĺbové oko 27,82€
GA-50-63 50, 63 kĺbové oko na piestnicu kĺbové oko 57,95€
U-25-32 32 kontramatka na piestnicu matica 0,50€
U-40 40 kontramatka na piestnicu matica 0,69€
U-50-63 50, 63 kontramatka na piestnicu matica 1,20€
I-42-32 32 kyvné upevnenie kyvná vidlica 16,94€
I-42-40 40 kyvné upevnenie kyvná vidlica 19,37€
I-42-50 50 kyvné upevnenie kyvná vidlica 22,26€
I-42-63 63 kyvné upevnenie kyvná vidlica 26,65€
T-42-32 32 otočné čapy 2 kusy 15,75€
T-42-40 40 otočné čapy 2 kusy 17,89€
T-42-50 50 otočné čapy 2 kusy 18,57€
T-42-63 63 otočné čapy 2 kusy 21,32€
P-42-32 32 pätkové upevnenie 2 pätky, upevňovacia matica 17,40€
P-42-40 40 pätkové upevnenie 2 pätky, upevňovacia matica 18,99€
P-42-50 50 pätkové upevnenie 2 pätky, upevňovacia matica 26,96€
P-42-63 63 pätkové upevnenie 2 pätky, upevňovacia matica 31,11€
GK-25-32 32 samovyrovnávací úchyt na piestnicu samovyrovnávací úchyt 40,52€
GK-40 40 samovyrovnávací úchyt na piestnicu samovyrovnávací úchyt 47,90€
GK-50-63 50, 63 samovyrovnávací úchyt na piestnicu samovyrovnávací úchyt 61,89€
GKF-25-32 32 samovyrovnávacia príruba na piestnicu samovyrovnávacia príruba 51,58€
GKF-40 40 samovyrovnávacia príruba na piestnicu samovyrovnávacia príruba 57,17€
GKF-50-63 50, 63 samovyrovnávacia príruba na piestnicu samovyrovnávacia príruba 72,93€
V-42-32 32 upevňovacia matica valca matica 5,59€
V-42-40 40 upevňovacia matica valca matica 8,01€
V-42-50-63 50, 63 upevňovacia matica valca matica 0,00€
G-25-32 32 vidlica na priestnicu vidlica, rýchloupínací čap 3,91€
G-40 40 vidlica na priestnicu vidlica, rýchloupínací čap 6,39€
G-50-63 50, 63 vidlica na priestnicu vidlica, rýchloupínací čap 13,11€