Upevňovacie prvky 32

Obj.číslo ø [mm ] Typ Rozsah dodávky Cena bez DPH
S-32 32 čap čap, 2 poistné krúžky 3,81€
S-40 40 čap čap, 2 poistné krúžky 3,91€
S-50 50 čap čap, 2 poistné krúžky 4,05€
S-63 63 čap čap, 2 poistné krúžky 5,36€
S-80 80 čap čap, 2 poistné krúžky 6,72€
S-100 100 čap čap, 2 poistné krúžky 8,39€
GY-20 20, 25 guľový kĺb na piestnicu guľový kĺb 28,64€
GY-32 32, 40 guľový kĺb na piestnicu guľový kĺb 32,32€
GY-40 50, 63 guľový kĺb na piestnicu guľový kĺb 36,71€
GY-50-63 80, 100 guľový kĺb na piestnicu guľový kĺb 57,57€
R-41-32 32 klbové ložisko vzadu príruba s kĺbom, 4 skrutky 26,38€
R-41-40 40 klbové ložisko vzadu príruba s kĺbom, 4 skrutky 29,11€
R-41-50 50 klbové ložisko vzadu príruba s kĺbom, 4 skrutky 31,74€
R-41-63 63 klbové ložisko vzadu príruba s kĺbom, 4 skrutky 41,57€
R-41-80 80 klbové ložisko vzadu príruba s kĺbom, 4 skrutky 49,99€
R-41-100 100 klbové ložisko vzadu príruba s kĺbom, 4 skrutky 67,14€
GA-20 20, 25 kĺbové oko na piestnicu kĺbové oko 17,66€
GA-32 32, 40 kĺbové oko na piestnicu kĺbové oko 22,72€
GA-40 50, 63 kĺbové oko na piestnicu kĺbové oko 27,82€
GA-50-63 80, 100 kĺbové oko na piestnicu kĺbové oko 57,95€
H-41-32 32 kyvná vidlica vpredu kyvná vidlica, 4 skrutky 12,23€
H-41-40 40 kyvná vidlica vpredu kyvná vidlica, 4 skrutky 13,75€
H-41-50 50 kyvná vidlica vpredu kyvná vidlica, 4 skrutky 16,89€
C-H-41-80 80 kyvná vidlica vpredu/vzadu kyvná vidlica, 4 skrutky 26,30€
C-H-41-100 100 kyvná vidlica vpredu/vzadu kyvná vidlica, 4 skrutky 36,71€
C-41-32 32 kyvná vidlica vzadu kyvná vidlica, 4 skrutky 12,23€
C-41-40 40 kyvná vidlica vzadu kyvná vidlica, 4 skrutky 13,75€
C-41-50 50 kyvná vidlica vzadu kyvná vidlica, 4 skrutky 16,89€
C-H-41-63 63 kyvná vidlica vzadu kyvná vidlica, 4 skrutky 20,06€
L-32-20 20 ložisko vzadu kyvná vidlica, 4 skrutky 15,75€
L-32-25 25 ložisko vzadu kyvná vidlica, 4 skrutky 16,97€
L-41-32 32 ložisko vzadu kyvná vidlica, 4 skrutky 12,23€
L-41-40 40 ložisko vzadu kyvná vidlica, 4 skrutky 13,75€
L-41-50 50 ložisko vzadu kyvná vidlica, 4 skrutky 18,40€
L-41-63 63 ložisko vzadu kyvná vidlica, 4 skrutky 21,59€
L-41-80 80 ložisko vzadu kyvná vidlica, 4 skrutky 27,57€
L-41-100 100 ložisko vzadu kyvná vidlica, 4 skrutky 39,32€
B-32-20 20 pätkové upevnenie 2 pätky, 4 skrutky 3,13€
B-31-25 25 pätkové upevnenie 2 pätky, 4 skrutky 3,29€
B-41-32 32 pätkové upevnenie 2 pätky, 4 skrutky 9,44€
B-41-40 40 pätkové upevnenie 2 pätky, 4 skrutky 10,85€
B-41-50 50 pätkové upevnenie 2 pätky, 4 skrutky 11,99€
B-41-63 63 pätkové upevnenie 2 pätky, 4 skrutky 15,44€
B-41-80 80 pätkové upevnenie 2 pätky, 4 skrutky 18,40€
B-41-100 100 pätkové upevnenie 2 pätky, 4 skrutky 27,01€
D-E-32-20 20 príruba vpredu/vzadu príruba, 4 skrutky 18,54€
D-E-32-25 25 príruba vpredu/vzadu príruba, 4 skrutky 19,37€
D-E-41-32 32 príruba vpredu/vzadu príruba, 4 skrutky 10,85€
D-E-41-40 40 príruba vpredu/vzadu príruba, 4 skrutky 11,90€
D-E-41-50 50 príruba vpredu/vzadu príruba, 4 skrutky 14,63€
D-E-41-63 63 príruba vpredu/vzadu príruba, 4 skrutky 17,27€
D-E-41-80 80 príruba vpredu/vzadu príruba, 4 skrutky 24,85€
D-E-41-100 100 príruba vpredu/vzadu príruba, 4 skrutky 32,52€
GK-20 20, 25 samovyrovnávací úchyt na piestnicu samovyrovnávací úchyt 38,18€
GK-25-32 32, 40 samovyrovnávací úchyt na piestnicu samovyrovnávací úchyt 40,52€
GK-40 50, 63 samovyrovnávací úchyt na piestnicu samovyrovnávací úchyt 47,90€
GK-50-63 80, 100 samovyrovnávací úchyt na piestnicu samovyrovnávací úchyt 61,89€
GKF-20 20, 25 samovyrovnávacia príruba na piestnicu samovyrovnávacia príruba 43,47€
GKF-25-32 32, 40 samovyrovnávacia príruba na piestnicu samovyrovnávacia príruba 51,58€
GKF-40 50, 63 samovyrovnávacia príruba na piestnicu samovyrovnávacia príruba 57,17€
GKF-50-63 80, 100 samovyrovnávacia príruba na piestnicu samovyrovnávacia príruba 72,93€
ZC-32 32 šikmá konzola vzadu uhlový úchyt 16,48€
ZC-40 40 šikmá konzola vzadu uhlový úchyt 23,04€
ZC-50 50 šikmá konzola vzadu uhlový úchyt 24,71€
ZC-63 63 šikmá konzola vzadu uhlový úchyt 35,43€
ZC-80 80 šikmá konzola vzadu uhlový úchyt 37,11€
ZC-100 100 šikmá konzola vzadu uhlový úchyt 56,77€
G-20 20, 25 vidlica na priestnicu vidlica, rýchloupínací čap 3,13€
G-25-32 32, 40 vidlica na priestnicu vidlica, rýchloupínací čap 3,91€
G-40 50, 63 vidlica na priestnicu vidlica, rýchloupínací čap 6,39€
G-50-63 80, 100 vidlica na priestnicu vidlica, rýchloupínací čap 13,11€